Dažādas auto pretaizdzīšanas sistēmas

Drošības akadēmijas eksperti ir novērojuši, ka rūpnīcā uzstādītās pretaizdzīšanas sistēmas (imobilaizers atslēgā un/vai skaņas signalizācija) zagļus aizkavē vien 1–2 minūtes.

Automašīnu zagļi pārsvarā izmanto divus paņēmienus:

  • pieslēdzas pie transportlīdzekļa elektrosistēmas (dažkārt izgriežot caurumu durvīs vai spārnā) un tad ar speciālu programmatūru iedarbina transportlīdzekli;

  • ja auto ir aprīkots ar Keyless Go, zagļu rīcībā esošā jaunākā aparatūra spēj pārtvert oriģinālās vadības pults vai mikroshēmas signālus un iedarbināt transportlīdzekli bez fiziskas iejaukšanās.

Tādēļ zagļu standarta paņēmienu aizkavēšanai Drošības akadēmija iesaka uzstādīt kādu papildu pretaizdzīšanas sistēmu.

Kas ir Keyless Go?

Keyless Go (arī Keyless Entry/Go, Passive Entry/Go utt.) ir vispārīgs apzīmējums tālvadības bezatslēgas sistēmām, kas ļauj iedarbināt auto motoru ar pogas palīdzību, sniedzot ērtības autovadītājam. Tā ļauj vadītājam iekļūt automašīnas salonā un iedarbināt motoru ar automašīnas panelī integrēto start/stop pogu, neizņemot automašīnas aizdedzes atslēgu un/vai signalizācijas pulti. Šādu komforta funkciju nodrošina automašīnas atslēgā esošais radioviļņu retranslators un automašīnā iebūvētais šī signāla uztvērējs. Tas identificē īsto automašīnas atslēgu un atslēdz īstās durvis, kā arī ļauj iedarbināt dzinēju ar vienas pogas un bremžu pedāļa nospiešanu.

Kā pārliecināties, vai automašīnai ir papildu drošības sistēmas?

  • Ar vadības ierīci aizslēdzot transportlīdzekli un automātiski ieslēdzoties apsardzes režīmam, dzirdams skaņas signāls (šajā gadījumā auto īpašniekam var būt tikai aizdedzes atslēga ar vadības pogām).

  • Papildus aizdedzes atslēgām ir lietojamas vadības pultis un atsevišķas atslēgas (mikroshēmas). Pārliecinies, ka automašīnu nav iespējams iedarbināt vai tā noslāpst, ja papildu mikroshēmas nav automašīnā vai tās tuvumā.

  • Pirms transportlīdzekļa iedarbināšanas ir jāievada noteikts kods, kas var būt ciparu kods pultī, slepens slēdzis vai noteikta dažādu pogu un sviru darbināšanas secība. Pārliecinies, ka automašīnu nevar iedarbināt, ja neizpilda šīs darbības.

  • Ja automašīnā ir uzstādīta radiomeklēšanas iekārta, ir jābūt spēkā esošam līgumam starp autovadītāju un sistēmas apkalpotāju par radiomeklēšanas sistēmas apkalpošanu un meklēšanas pakalpojuma nodrošināšanu.

Meklē Drošības akadēmijas ieteiktos auto drošības sistēmu speciālistus sadaļā Noderīgi kontakti.