Drošības padomi bērniem, braucot ar velosipēdu

Pirms doties izbraucienos ar velosipēdu, ir svarīgi zināt un ievērot ceļu satiksmes noteikumus, kā arī rūpēties par savu un apkārtējo drošību.

 • Braucot ar velosipēdu, bērniem līdz 12 gadu vecumam jāvalkā aizsprādzēta aizsargķivere. Ļoti rekomendējam to darīt arī pieaugušajiem. Vedot ar riteni bērnu, ir jāiekārto sēdeklis un droši kāpšļi kāju atbalstam.

 • Bērni, kuri ir vecāki par septiņiem gadiem, ar velosipēdu var pārvietoties pa brauktuvi vai nomali pilngadīgas personas pavadībā.

 • Bērni, kuri ir vecāki par desmit gadiem, var patstāvīgi pārvietoties ar velosipēdu pa brauktuvi vai nomali, ja ir nokārtots ceļu satiksmes noteikumu eksāmens un saņemta velosipēdista apliecība.

 • Lai bērni izvairītos no krišanas traumām, jālieto aizsargi, piemēram, ceļu, roku un krūškurvja.

 • Pirms braukšanas iesakām pārliecināties par velosipēda tehnisko stāvokli – jāpārbauda bremžu aprīkojums un, pārvietojoties vakarā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, velosipēdam abos sānos jāuzstāda gaismas atstarotāji: balts priekšpusē un sarkans aizmugurē.

 • Jāpārvietojas pa velojoslu vai pa ietvi, tuvāk labajai malai.

Lai droši brauktu ar velosipēdu, iesakām bērniem no 10 gadu vecuma iegūt velosipēda vadītāja apliecību. CSDD tīmekļvietnē ir tests, kuru izpildot ikviens var pārbaudīt savas zināšanas un gatavību eksāmena kārtošanai (sadaļā “Jauns eksāmens” jāizvēlas “Velosipēdi”). Testa kārtošanas reižu skaits nav ierobežots, un tas ir bez maksas. Kopā 10 minūšu laikā jāatbild uz 10 jautājumiem. Eksāmens ir veiksmīgi nokārtots, ja ir pareizi atbildēts uz vismaz astoņiem jautājumiem.

Velosipēda vadītājs nedrīkst:

 • braukt, neturot stūri,

 • braukt, turoties pie cita braucoša transportlīdzekļa,

 • pārvadāt kravu, kas traucē vadīšanu vai apdraud citus ceļu satiksmes dalībniekus,

 • vest pasažierus, ja velosipēds nav speciāli izgatavots šim nolūkam.

Papildus atceries!

 • Ja tuvumā nav velojoslas vai ietve ir attālināta no ceļa, velosipēdistiem ir atļauts braukt pa brauktuvi vienā rindā, iespējami tuvāk brauktuves labajai malai, pa brauktuves nomali vai pa ietvi.

 • Braucot pa ietvi, riteņbraucējiem jāizvēlas tāds braukšanas ātrums, lai netiktu apdraudēti vai traucēti gājēji, un, ja nepieciešams, jābrauc ar ātrumu, kas nepārsniedz gājēju pārvietošanās ātrumu.

 • Pārvietojoties pa ietvi, priekš­roka ir gājējiem.

 • Aizliegts braukt pa brauktuvi, ja tai blakus atrodas velosipēdu ceļš.

 • Bērniem, kuri ir jaunāki par 12 gadiem, braucot ar velosipēdu, galvā jābūt aizsprādzētai aizsargķiverei. Arī skrituļojot vai braucot ar skrejriteni, ir ļoti ieteicams lietot aizsargķiveri.

Raksts veidots sadarbībā ar Valsts policiju.