Kas jāņem vērā, ierīkojot saules paneļus

Vēja, īssavienojuma vai citu postījumu rezultātā saules paneļiem nodarītie zaudējumi var sasniegt vairākus tūkstošus eiro, tāpēc parūpējies par vērtīgo iekārtu drošību no to uzstādīšanas brīža.

Bieži vien bojājumu cēloņi saistīti arī ar nepareizi izvēlētu elektroinstalāciju, kabeļiem, savienojumiem, aizsardzības iekārtām, elektrības sprieguma svārstībām. Drošības akadēmijas eksperti atgādina – lai izvairītos no īssavienojumiem, kas rodas nepareizi izmantotu kabeļu vai uzstādīšanas rezultātā, būtu ieteicams izvēlēties sertificētu un pieredzējušu saules paneļu speciālistu, kurš ieteiks labāko risinājumu gan saules paneļu uzstādīšanai, gan pareizam to novietojumam.

Izbūvējot saules paneļus, Drošības akadēmija iesaka ievērot vairākas pamatprasības.

  • Saules paneļu sistēmas projektēšana, izbūve un nodošana ekspluatācijā uztici sertificētiem speciālistiem.

  • Pirms izbūves veic jumta nesošo konstrukciju tehniskā stāvokļa novērtējumu. Uzstādi saules paneļus uz jumtiem, kuriem nav nolietojuma pazīmes (rūsa, sūnas, plaisas, caurumi), un izvēlies jumta segumam atbilstošus stiprinājumus, kas nebojā jumta segumu un nodrošina pret stipra vēja iedarbību.

  • Izbūvējot saules paneļus, ievēro elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi un Latvijas būvnormatīvu prasības.

  • Saules paneļu sistēma jānodrošina ar elektroenerģiju atslēdzošo elementu jeb drošības slēdzi, lai pārtrauktu elektroenerģijas padevi avārijas situācijā. Slēdzis jānovieto drošā attālumā ārpus būves, nodrošinot brīvu piekļuvi ugunsdzēsības un glābšanas dienestiem, un tas ir jāatzīmē ar informatīvu uzrakstu “Elektroenerģijas (saules paneļu, vēja ģeneratora) atslēgšanas vieta”.

  • Uzstādot saules paneļus uz zemes, pārliecinies, ka konstrukcijas ir stabilas un nodrošinātas pret aizpūšanu stipra vēja gadījumā, tām nevar uzkrist koki un piekļūt nepiederošas personas vai meža zvēri.

  • Pārliecinies, ka ir uzstādītas papildu iekārtas, kas pasargā invertoru un saules baterijas no pārsprieguma, kā arī atbilstoši kabeļi un savienojumi.

  • Pārliecinies, vai izvēlēto invertors ir iekļauts “Sadales tīkla” atzīto konvertoru sarakstā.

  • Ne retāk kā divas reizes gadā veic sistēmas vizuālu apskati, remontdarbus uzticot sertificētam speciālistam.

  • Ne retāk kā reizi 10 gados veic sistēmas tehniskā stāvokļa novērtējumu, darbu uzticot sertificētam speciālistam.

Lasi arī kā pasargāt mājas jumtu dažādos laikapstākļos.