Neuzmanīga rīcība ar zāles pļāvēju

Drošības akadēmijas pieredze rāda, ka visbiežāk zāles pļaušanas laikā traumas tiek gūtas, uzbraucot uz kājas, atbrīvojot pļāvēju no tajā iekļuvušiem priekšmetiem vai zāles vai ierīces remonta laikā, gūstot roku un kāju traumas, piemēram, grieztas brūces un lūzumi. Lielākoties šīs traumas tiek gūtas neuzmanīgas rīcības dēļ, tāpēc, veicot dārza darbus, svarīgi atcerēties par drošību un piesardzību.

Lai pasargātu sevi un ģimeni no traumām, Drošības akadēmijas eksperti aicina ikvienu ievērot drošības noteikumus, kas saistīti gan ar tehnikas izmantošanu, gan remontu un uzglabāšanu.

  • Pirms pļaušanas ir jāpārliecinās, vai attiecīgais zāles pļāvējs ir piemērots konkrētā mauriņa apstrādei, piemēram, jāņem vērā zāles garums, kā arī no pagalma mauriņa jānolasa lielākie akmeņi vai bērnu rotaļlietas, kas varētu traucēt zāles pļāvēja mehānismam.

  • Zāles pļaušana nav savienojama ar basām kājām un vaļējiem apaviem. Pļaušanas laikā labāk izvēlēties slēgtus apavus.

  • Pļaujot zāli, ir jāizmanto atbilstoši speciālie aizsarglīdzekļi. Izvērtējot situāciju un zāles pļāvēja jaudu un skaņu, būtu nepieciešams lietot aizsargbrilles, kā arī ausu aizsarglīdzekļus, it īpaši, ja tiek izmantots trimmeris.

  • Dārza tehnikai, tāpat kā automašīnai vai velosipēdam, ir nepieciešama regulāra apkope. Pieredze liecina, ka bieži vien traumas cēlonis ir tehnikas lietotāja mēģinājumi patstāvīgi veikt nelielus labojumus. Labāk šādos gadījumos remontu uzticēt speciālistiem.

  • Svarīgi bērnus sargāt no šādas tehnikas, kā arī paskaidrot, kāpēc ir bīstami ar to strādāt vai rotaļāties. Laikā, kad zāles pļāvējs netiek izmantots, gan zāles pļāvējs, gan nepieciešamās degvielas un eļļas tvertnes jāglabā bērniem nepieejamā vietā.

  • Zāles pļāvējiem paredzētā degviela jāglabā atbilstošā traukā.

  • Zāles pļaušanu nedrīkst veikt alkohola reibumā.