Īsumā par ugunsdzēsības aparātiem

Ugunsdzēsības aparāti jeb tautā sauktie ugunsdzēšamie aparāti ir populārākais ugunsaizsardzības līdzeklis uzņēmumos un mājsaimniecībās. Ugunsdzēsības aparāts ir vienkāršs un efektīvs līdzeklis, kas ļauj nodzēst ugunsgrēku vai aizdegšanos to sākuma stadijā, kas, savukārt, ir pats svarīgākais faktors gan materiālo, gan cilvēkresursu zaudējumu samazināšanai.

Ugunsdzēsības aparātus, līdzīgi kā jebkuru ierīci, ir jāuztur darba kārtībā, jo nestrādājošs pirmās nepieciešamības ugunsaizsardzības līdzeklis ir sliktāks nekā vispār neesošs. Noteikumi paredz, ka ugunsdzēsības aparātu apkope jāveic atbilstoši ražotāju prasībām, bet ne retāk kā reizi gadā. Savukārt reizi piecos gados jāveic ugunsdzēsības aparātu atvēršana un labošana, tajā pašā laikā pārpildot vai nomainot dzēšanas vielu, kā arī nomainot dilstošās ugunsdzēsības aparātu detaļas palaišanas mehānismos – blīves un vārstus.

Ugunsdzēsības aparātu veidi un lietošanas mērķi

Tirgū ir pieejami dažādu veidu ugunsdzēsības aparāti. Tiem ir atšķirīgs pildījums, kā arī dažādi paredzētās lietošanas mērķi. Pirms ugunsdzēsības aparāta iegādes ir skaidri jāapzinās, kādam nolūkam tas ir paredzēts (automašīnā, mājām, biroja telpām u.tml.), un attiecīgi jāizvēlas piemērotākais veids.

Papildus aparātiem ir pieejami arī ugunsdzēsības pārklāji, kuri izmantojami, lai dzēstu ugunsgrēkus virtuvē, kā arī situācijās, kad ir aizdedzies cilvēka apģērbs.

Ugunsdzēsības aparātus pēc to veidiem iedala:

  • Pulvera ugunsdzēsības aparāti – piemēroti izvietošanai ārā un neapsildāmās telpās, kā arī lietošanai automašīnā. Šī tipa ugunsdzēsības aparāts ir paredzēts, lai nodzēstu ugunsgrēkus, kuros deg cieti materiāli, radot kvēlojošas ogles, deg šķidrumi vai kūstoši cieti priekšmeti, deg propāns, butāns vai citas gāzes, kā arī elektroiekārtas līdz 1000 V, dzēšot vismaz no viena metra attāluma.

  • Ūdens putu ugunsdzēsības aparāti – piemēroti, lai dzēstu cietus degošus materiālus, degošus šķidrumus un kūstošus priekšmetus, kā arī elektroiekārtas līdz 1000 V vismaz no viena metra attāluma. Tas nepiesārņo telpu, neatstāj nosēdumus un nodrošina minimālu ietekmi uz vidi.

  • F klases ugunsdzēsības aparāti – piemēroti, lai dzēstu pannas un citas gatavošanas ierīces, kurās tiek izmantoti augu vai dzīvnieku eļļas un tauki, kā arī elektroiekārtas līdz 1000 V vismaz no viena metra attāluma.

  • Ogļskābās gāzes jeb CO2 ugunsdzēsības aparāti – var dzēst degošus šķidrumus un kūstošus cietus priekšmetus (plastmasas izstrādājumus, benzīnu, spirtu, laku, smērvielas), degošas gāzes, elektroiekārtas līdz 1000 V vismaz no viena metra attāluma.

Kas attēlots uz ugunsdzēsības aparāta etiķetes?

Uz ugunsdzēsības aparāta etiķetes ir trīs lietotājam paredzēti informācijas segmenti – pirmkārt, skaitlis, kas norāda potenciāli nodzēšamā ugunsgrēka lielumu. Jo lielāks skaitlis, jo lielāku ugunsgrēku ar šādu aparātu ir iespējams nodzēst.

 

Otra informācijas zīmju grupa – piktogrammas, kas apzīmē ar šo aparātu dzēšamo ugunsgrēku klases (A – kad deg cieti, organiskas izcelsmes materiāli, B – kad deg šķidrumi, kūstoši cieti priekšmeti).

 

Trešā – informācija par to, vai var dzēst elektroiekārtas, kā arī norāde par CE marķējumu.

Kādu ugunsdzēsības aparātu izvēlēties mājas apstākļiem?

Ūdens putu ugunsdzēsības aparāti ir viens no piemērotākajiem ugunsdzēsības aparātu veidiem, ko izvēlēties savam mājoklim. Taču būtiski atcerēties to, ka ūdens putu ugunsdzēsības aparātus nevar uzglabāt temperatūrā, kas ir zem nulles Celsija skalā. Tāpēc vasaras mājās vai citās neapkurināmās telpās, kur temperatūra nolaižas zemāk par nulle grādiem, vajadzētu izvēlēties pulvera ugunsdzēsības aparātus.

 

Ūdens putu ugunsdzēsības aparātus var izmantot arī saimniecības ēkās un kūtīs (ja temperatūra tajās nenoslīd zem nulles), jo ūdens putas, pat ja izlīst un dzīvnieks tās palok, dzīvām radībām ir pilnībā nekaitīgas.

Taču privātmājām var iegādāties arī pulvera ugunsdzēsības aparātus, kas ir piemēroti izvietošanai ārā un neapsildāmās telpās, kā arī lietošanai automašīnās.

 

Šī tipa ugunsdzēsības aparāti ir paredzēti, lai nodzēstu degošus cietus materiālus, šķidrumus, kūstošus cietus priekšmetus, propānu, butānu vai citas gāzes, kā arī elektroiekārtas līdz 1000 voltiem, dzēšot no vismaz 1 metra attāluma.

 

Jārēķinās, ka pēc dzēšanas ar pulvera aparātu būs daudz netīrumu un būs ļoti apjomīga tīrīšana.