Kas jāņem vērā, dodoties uz atrakciju parku?

Drošības akadēmija aicina vecākus būt atbildīgiem un modriem, gan izvēloties atrakciju veidu un piemērotību, gan rūpējoties, lai bērns būtu pieskatīts un informēts par drošības noteikumu ievērošanu.

Rūpējoties par savu atvašu drošību atrakciju un rotaļu parkos, Drošības akadēmija atgādina, ka risks pastāv vienmēr, bet, lai to samazinātu, vecākus aicina:

  • atteikties no atrakciju vai rotaļu laukumu apmeklēšanas, ja tie šķiet nedroši;

  • iepazīties ar atrakciju vai izklaides pasākumu drošības noteikumiem un sekot, lai bērns tos ievēro;

  • izmantot drošības aprīkojumu, ja tāds tiek piedāvāts;

  • pastāstīt bērnam, ko noteikti nevajag darīt un no kā jāuzmanās atrakcijas laikā;

  • pievērst uzmanību, vai atbildīgā persona par atrakcijas darbību uzmana bērnus un nepieciešamības gadījumā izsaka aizrādījumus par pārkāpumiem;

  • neatstāt bērnu bez uzraudzības un nepaļauties, ka citu bērnu vecāki pieskatīs arī tavu bērnu;

  • nepieciešamības gadījumā izsaukt ātro medicīnisko palīdzību, zvanot 113 un precīzi norādot negadījuma atrašanās vietu un iemeslu;

  • informēt spēļu laukuma valdītāju, kas parasti ir apsaimniekotājs vai pašvaldība, par bojājumiem, salauztām vai nedrošām ierīcēm;

  • ziņot PTAC , ja spēļu laukumā vai pakalpojuma sniegšanas vietā ir atgadījies nelaimes gadījums un/vai gūta trauma vai jarodas šaubas par konkrētās atrakcijas drošu darbību.