Vai proti peldēt? Uzdod sev sešus kontroljautājumus!

Diemžēl, kā katru gadu, Latvija aizvien ir starp Eiropas valstīm ar augstāko slīkšanas gadījumu īpatsvaru. Vairums iedzīvotāju peldēt iemācās pašmācības ceļā vai nemaz neprot peldēt. Drošības akadēmijas eksperti atgādina – ar prasmi plunčāties un spēju papeldēt gabaliņu uz priekšu nepietiks, lai izdzīvotu kritiskā situācijā. Pārliecināties par savu peldētprasmi var peldbaseinā – drošā un kontrolētā vidē.  

Aptaujas rāda, ka Latvijas iedzīvotāji savu peldētprasmi vērtē samērā augstu – teju trešā daļa (27 %) ir pārliecināti, ka peld ļoti labi un ūdenī jūtas droši, tomēr biedrības Peldēt droši dibinātāja Zane Gemze atgādina: saskaņā ar definīciju peldētprasme ir spēja ielēkt ūdenī, nirt un nopeldēt vismaz 200 metru, tostarp 50 metru uz muguras. Ūdens kompetenci veido 15 dažādi pamatelementi, tādi kā spēja droši iekļūt un izkļūt no ūdens, spēja kontrolēt elpošanu un mierīgi gulēt uz ūdens, ienirt, objektīvi novērtēt savu peldētprasmi, apstākļus un iespējamos riskus.

“Ūdens kompetence ir jāapgūst, to var uztrenēt, kas tāpat kā braukšana ar riteni vai sprādzēšanās automašīnā ir jāiemācās jau bērnībā. Tādām lietām kā savu spēju izvērtēšana konkrētā situācijā, peldēšanās tikai labi zināmās vietās vai atturēšanās no alkohola ūdens tuvumā ir jābūt pašsaprotamām ikvienam. Zināšanas un atbildīga rīcība var glābt dzīvību,” uzsver Zane Gemze.

Drošības akadēmija un “Peldēt droši” aicina ikvienu izvērtēt savu ūdens kompetenci, atbildot uz sešiem kontroljautājumiem.

1. Vai peldot proti kontrolēt elpošanu?

  • Cilvēki slīkst tāpēc, ka nespēj elpot. Elpošanas kontrole tiek uzskatīta par vissvarīgāko fiziskās izdzīvošanas kompetenci. Cilvēks, kam piemīt ūdens kompetence, spēj peldēt un mierīgi elpot, gan turot galvu virs ūdens, gan izelpot, atrodoties ar galvu ūdenī.

2. Vai vari mierīgi gulēt uz ūdens?

  • Gulēšana uz ūdens miera stāvoklī un turēšanās ūdenī vertikāli ir būtiska situācijās, kad jāgaida palīdzība, un ir cieši saistīta ar elpošanas kontroli. Peldspēja piemīt teju ikvienam, tāpēc visbiežāk nespēja mierīgi nogulēt uz ūdens ir saistīta ar prasmju trūkumu vai bailēm. Savukārt turēties ūdenī vertikāli ir iespējams, vienmērīgi un apzināti kustinot kājas un/vai rokas tā, lai nodrošinātu nekustīgu ķermeņa pozīciju. Tā ir vieglāk ilgstoši noturēt galvu virs ūdens.

3. Vai vari bez grūtībām mainīt peldēšanas veidu un virzienu?

  • Pagriešanās no krūtīm uz muguras un atpakaļ vai virziena maiņa – pa labi un pa kreisi, uz priekšu un atpakaļ – ir prasmes, kas šķiet elementāras, taču pētījumi liecina, ka ne vienmēr peldētājs spēj to izdarīt bez lieka stresa un minstināšanās. Atklātās ūdenstilpēs peldētājs var saskarties ar dažādiem šķēršļiem, no kuriem jāizvairās, un tad ar prasmi peldēt tikai taisni var nepietikt.

4. Vai proti peldēt zem ūdens?

  • Prasme peldēt un spēja noturēties uz ūdens negarantē spēju ienirt un peldēt zem ūdens. Prasme ienirt un pārvietoties vēlamajā virzienā var pasargāt no noslīkšanas, ja peldētājs atrodas grimstošā peldlīdzeklī, nokļūst peldlīdzekļa ceļā, nonāk zem ledus vai apgāzušās laivas. Vienlīdz svarīgi ir prast gan ienirt, gan pārvietoties zem ūdens dziļuma, ūdens spiediena un samazinātas redzamības apstākļos, kam nepieciešama laba elpas un peldspējas kontrole, kā arī spēja zem ūdens atvērt acis.

5. Vai proti peldēt apģērbā?

  • Nereti cilvēki slīkst, nokļūstot ūdenī nejauši, kad nav plānojuši peldēties un ir pilnībā apģērbušies. Šādos apstākļos apģērbs ir papildu slogs. Ja ir jāpeld, lai izglābtos, pat viegls apģērbs apgrūtinās pārvietošanos ūdenī un par apmēram trešdaļu samazinās peldēšanas ātrumu, īpaši cilvēkiem ar vājāku peldētprasmi. Taču, ja jāgaida palīdzība, apģērbs var samazināt iespējamo ķermeņa siltuma zudumu un palīdzēt izdzīvot ilgstošākā laikposmā. Drošas uzvedības apmācībās tiek iekļauti uzdevumi, kas jāveic apģērbā, apgūstot iemaņas, kā rīkoties šādos gadījumos.

6. Vai zini, kā palīdzēt slīkstošam cilvēkam?

  • Noslīkšana ir novēršama, ja ievēro noteikumus. Taču ārkārtas situācijā vajadzīga citu cilvēku palīdzība. Nepietiekamas zināšanas un prasmes, cenšoties izglābt slīkstošu cilvēku, apdraud paša glābēja dzīvību. Nespēja adekvāti novērtēt riskus, savu spēju pārvērtēšana un impulsīva un neapdomīga lēmumu pieņemšana noved pie tā, ka viena bojāgājušā vietā ir divi. Tāpēc ir svarīgi, pirmkārt, ievērot noteikumus un, otrkārt, zināt, kā sniegt palīdzību droši.

Papildu informāciju meklē biedrības Peldēt droši tīmekļvietnes sadaļā Esi zinošs.